Služby ve svařování - dozor, kontrola, poradenství

  • odborné poradenství pro získání kvalifikace ke svařování a praktické provádění svařečského dozoru dle ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1090, ČSN EN 15 085
  • 18letá zkušenost při provádění svařečského dozoru
  • poradenství při volbě svařovací technologie
  • odborné poradenství při zavádění  ČSN EN ISO 3834 – požadavky na jakost
  • zaškolování pracovníků dle ČSN 050705
  • řešení praktických problémů ve výrobě spojené se svařováním
  • odborné poradenství při konstrukčním řešení svařované konstrukce
  • tvorba dokumentace  WPS, svařovací plán apod.
  • provádění zkoušek svařovacích postupů WPQR
  • péče o kvalifikaci svářečského personálu a doškolování